Ungdomsskolen i Høje-Taastrup Kommune

Dagskolen i Hedehusene

Dagskolens er et skoletilbud af kortere varighed for børn og unge i udskolingsalderen, der har akut behov for skoleplacering samt afklaring af videre skolegang.

Eleverne henvises til Dagskolen via PPR.
Dagskolen beskriver elevens faglige, sociale og emotionelle styrkesider og muligheder. Dette foregår i samarbejde med PPR, sagsbehandlere, UU-vejleder, forældre og ikke mindst eleven selv, hvorefter der peges på et videre undervisningsforløb.

Dagskolens styrke er dens muligheder for tæt og intensivt skole-hjem samarbejde og tværfaglig sparring med kommunens øvrige foranstaltninger for børn og unge med særlige behov.
Dagskolen vægter at genskabe elevernes tro på og tillid til skole og uddannelseslivet og at give eleverne livsmod og tro på egne evner og formåen.