Ungdomsskolen i Høje-Taastrup Kommune

Generel information

HVAD ER UNGDOMSSKOLEN?
Ungdomsskolen er et tilbud til unge mellem 13 og 18 år i Høje-Taastrup Kommune om gratis og frivillig ekstraundervisning i en lang række både faglige, sportsmæssige og oplevelsesrelaterede fag. Undervisningen ligger typisk i aftentimerne og i weekenden og er et supplement til den normale skolegang.

TILMELDING
Du kan melde dig hele sæsonen, men vil du være sikker på en plads på dine favorithold eller aktiviteter, så meld dig så tidligt i skolesæsonen som muligt. Vær opmærksom på, at ved særligt attraktive hold tildeles pladserne til de først tilmeldte.

Tilmelding kan foregå enten ved henvendelse på ungdomsskolens kontor eller via denne hjemmeside.

Alle hold starter i uge 38, med mindre andet er angivet. Du får tilsendt brev med mødetid, dag, sted og kan få et bevis for deltagelse i undervisningen ved sæsonens afslutning.

HVEM KAN DELTAGE?
* Unge mellem 13 og 18 år, som bor i Høje-Taastrup Kommune.
* 7. klasses elever, der endnu ikke er fyldt 13 år.
* Unge over 18 år kan i særlige tilfælde deltage i ungdomsskolens aktiviteter.

UNDERVISNINGEN ER GRATIS
* Det gælder dog ikke for visse ture og rejser.
* Lærebøger udlånes af ungdomsskolen.
* De fleste materialer er gratis.