Ungdomsskolen samarbejder med både andre kommunale institutioner og med eksterne samarbejdspartnere:

Linie10

Folkeskolerne

Ungdomsklubberne

Kulturhusene

Kriminalpræventivt Team

Helhedsplanerne

GirlTalk.dk

CoopCrew

Samarbejdspartnere


Har du et spørgsmål?

Kontakt Os >