Hvad får dit barn ud af at gå i Ungdomsskolen

I Ungdomsskolen vægter vi det faglige og det sociale lige højt. Det vil sige, at dit barn selvsagt skal lære det, han/hun er kommet for at lære, men kommer også til at indgå i et fællesskab med de andre, der har tilmeldt sig det samme. Underviserens opgave er at både undervise i det faglige og facilitere et trygt fællesskab. De unge på holdet skal også være indstillet på begge dele.

 

Dit barn skal ville selv

Det er rigtig godt, at I som forældre opfordrer jeres børn til at benytte vores tilbud. Dog har vi ikke god erfaring med unge, der bliver tvunget af sted. Vores anbefaling er, at I aftaler en prøvetid på 2-3 gange, hvorefter den unge selv beslutter om han/hun vil fortsætte. Ungdomsskolen er et godt sted at afprøve noget nyt og ukendt. De fleste gange bliver det en succes, men ellers er det er ingen skam at afmelde sig holdet. Vi skal bare have besked. Du kan ringe 43 35 28 10 eller skrive til  t-ungdomsskole@htk.dk.

 

Ungdomsskolen er for alle unge

Vi har knapt 1000 holdelever mellem 13 og 18 år. De kommer fra hele kommunen og fra alle kommunens skoler. Her danner de unge nye venskaber og fællesskaber på tværs af skoler, boligdistrikter og alder.

 

Vi vil gerne høre fra jer

Vi bliver altid glade for at høre spørgsmål, ønsker, forslag, ros og endda kritik. Det hjælper os til at blive bedre, og til at støtte den enkelte unge.  Skriv en mail til os på t-ungdomsskole@htk.dk eller ring os på 43352810. Her kan du også give os besked, hvis dit barn ikke kan komme til undervisning eller vil udmeldes.

 

Du skal selv forsikre dit barn

Kommunen har ikke forsikringer, der dækker eleverne eller deres ejendele, mens de deltager i hold og aktiviteter i regi af Ungdomsskolen. Skulle en deltager komme til skade eller få værdigenstande beskadiget eller stjålet, er det familiens eget forsikringsselskab, der skal rettes henvendelse til. Dette ifølge Indenrigs- og Socialministeriets afgørelse i 2012 om, at tegning af kollektiv ulykkesforsikring for børn i kommunale tilbud og folkeskoler ikke er lovligt jf. Kommunalfuldmagten.

 

Vi tager billeder af dit barn

Vi tager kun harmløse situationsbilleder. Hvis man ikke vil optræde på billeder på vores sociale medier, kan man signalere overfor fotografen, at man ikke ønsker at blive fotograferet eller bede fotografen om at slette billedet. I kan også kontakte os på de sociale medier eller på mail, hvis I finder et billede på nettet, som I gerne vil have slettet. Billeder i tryksager er altid blevet godkendt af dem, der er genkendelige på billederne.

 

Medarbejderne har ren børneattest

Alle ansatte i Ungdomsskolen får tjekket deres børneattest. Alle myndigheder, foreninger m.v. har pligt til at indhente børneattest for personer, der skal fungere som trænere, instruktører, holdledere eller lærere for børn under 15 år.

 

Persondatalovgivning

Her kan du læse om, hvordan vi behandler dine og dit barn/børns personoplysninger.

Forældreinfo


Har du et spørgsmål?

Kontakt Os >