Vores formål

Formålsparagraffen i Lov om Ungdomsskoler siger:

”Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.”

Dette udmønter vi på forskellige måder i vores almenundervisning og heltidsundervisning.

Fra 1. maj 2022 er vi fusioneret med kommunens 10. klassecenter, LINIE 10 med fælles ledelse og bestyrelse i henhold til Lov om Ungdomsskoler. Se bestyrelsessammensætningen længere nede på siden

Almenundervisning

Almenundervisningen bliver også kaldt fritidsundervisning, fordi det er al den undervisning, vi tilbyder i de unges fritid. Alle kommunens unge mellem 13 år/7. klasse og 18 år kan benytte sig af dette gratis tilbud, som består af ekstra undervisning i skolefag og undervisning i fag og aktiviteter, man ikke finder i skolen eller det lokale foreningsliv. Sæsonen kører fra september til april. Har du ønsker eller forslag til emner, vi bør tilbyde undervisning i, så hører vi meget gerne fra dig!

Leder for almenundervisningen:
Hanne Tjessem, HanneTj@htk.dk, Kontor 43 35 28 05, Mobil 41218101

Se program for 2022/2023 her

Udover Ungdomsskolen foregår vores undervisning her:
LINIE 10, Parkvej 76B, 2630 Taastrup
Borgerskolen, Magdavænget 4, 2630 Taastrup
Ole Rømer-Skolen, Gadehavegårdsvej 1, 2630 Taastrup
Læringshuset, Skolebakken 1, 2640 Hedehusene
Hedehuset, Hovedgaden 371, 2640 Hedehusene
Fløng Skole, Fløng Byvej 24, 2640 Hedehusene

 

Heltidsundervisning

Heltidsundervisningen er et skoletilbud, der er målrettet unge, der af forskellige grunde har haft det vanskeligt i deres skolekarrierer. I ungdomsskolens heltidsundervisning kan de afslutte deres grundskole med afgangsprøver i dansk, matematik og engelsk – enkelte også i tysk og fysik/kemi.
Heltidsundervisningen har fokus på det faglige læringsmiljø, de unges ungdomsuddannelsesvalg, et udvidet forældresamarbejde samt tæt samarbejde med sagsbehandlere, kontaktpersoner og PPR gennem netværksmøder og kontinuerlige elevsamtaler.

Leder for heltidsundervisningen:
Per Vafai-Blom, PerVaf@htk.dk, 43 35 28 03

 

Bestyrelse for Ungdomsskolen og LINIE 10

Repræsentant for arbejdsmarkedets parter, arbejdstagerside
Søren Grøn (3F)

Repræsentant for arbejdsmarkedets parter, arbejdsgiverside
Jan Jakobsen 

Byrådsmedlem
Kurt Scheelsbeck (K)

Byrådsmedlem
Anne Mette Bak (S)

Repræsentant for ungdomsuddannelse
Vibeke Pakkenberg (RTS)

Repræsentant for Kommunens Borger- og Arbejdsmarkedscenter
Lars Skov

Medarbejderrepræsentant Ungdomsskolen
Torben Sørensen (nyt valg i september)

Medarbejderrepræsentant LINIE 10

Elevrepræsentant Ungdomsskolen Fritid
Kasper Dalsgaard (nyt valg i september)

Elevrepræsentant Ungdomsskolen Heltid
Vælges i august

Elevrepræsentant LINIE 10
Laura Selmani

Forældrerepræsentant Ungdomsskolen
Vælges i september

Forældrerepræsentant LINIE 10
Michael

Ny bestyrelse konstitueres hvert 4. år ifbm. valg til kommunalbestyrelsen.

 

Ungdomsskoleråd

Kontakt Ungdomsskolerådet på  ungdomsskoleraadet@minungdomsskole.dk

Følgende repræsentanter er valgt af de andre unge til at arbejde for udvikling og forbedring af Ungdomsskolens fritidsundervisning i sæson 2022/2023:

Kasper Dalsgaard
Cosplay, LGBTQ+, Ungdomsskolebestyrelsen

Carla Kokholm Flarup
Psykologi, Maleri, LGBTQ+, Overwatch

Dagmara Oliwia Krawczyk
Psykologi, guitar, bas, styrketræning, Musical

Peter Lehmann Bahl
MakerSpace, Japansk, Musical

Saman Rahil
Tysk, Selvforsvar, Tøjdesign

Alex Bergstrøm Eisted Poulsen
Musical

Buket Cirkin
Musical

 

Ledige stillinger

April-maj er et godt tidspunkt for uopfordrede ansøgninger til stillinger som timelønnede undervisere i fritidsundervisningen til næste sæson, der starter i september. Holdene ligger på hverdage efter 16.00.

 

Om os


Har du et spørgsmål?

Kontakt Os >