Vores formål

Formålsparagraffen i Lov om Ungdomsskoler siger:

”Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.”

Dette udmønter vi på forskellige måder i vores almenundervisning og heltidsundervisning.

 

Almenundervisning

Almenundervisningen bliver også kaldt fritidsundervisning, fordi det er al den undervisning, vi tilbyder i de unges fritid. Alle kommunens unge mellem 13 år/7. klasse og 18 år kan benytte sig af dette gratis tilbud, som består af ekstra undervisning i skolefag og undervisning i fag og aktiviteter, man ikke finder i skolen eller det lokale foreningsliv. Sæsonen kører fra september til april.

Leder for almenundervisningen:
Hanne Tjessem, hanneTj@htk.dk, 43 35 28 05

 

Heltidsundervisning

Heltidsundervisningen er et skoletilbud, der er målrettet unge, der af forskellige grunde har haft det vanskeligt i deres skolekarrierer. I ungdomsskolens heltidsundervisning kan de afslutte deres grundskole med afgangsprøver i dansk, matematik og engelsk – enkelte også i tysk og fysik/kemi.
Heltidsundervisningen har fokus på det faglige læringsmiljø, de unges ungdomsuddannelsesvalg, et udvidet forældresamarbejde samt tæt samarbejde med sagsbehandlere, kontaktpersoner og PPR gennem netværksmøder og kontinuerlige elevsamtaler.
Vi samarbejder også med UU-vejleder, sundhedsplejerske, misbrugskonsulent, SSP og lokalpolitiet (præventivt forebyggende samarbejde).

Leder for heltidsundervisningen:
Per Vafai-Blom, PerVaf@htk.dk, 43 35 28 03

 

Bestyrelse

Repræsentant for arbejdsmarkedets parter, arbejdstagerside
Søren Grøn (formand)

Forældrerepræsentant:
Flemming Andersen (næstformand)

Byrådsmedlem
Kurt Scheelsbeck (C)

Byrådsmedlem
Sabah Abid (A)

Repræsentant for arbejdsmarkedets parter, arbejdsgiverside
Chantall Johanson

Forældrerepræsentant:
Jan Jakobsen

Ungerepræsentant
Faenik Said (Heltidsundervisningen)

Ungerepræsentant
Nikita Kjær (Almenundervisningen)

Medarbejderrepræsentant
Torben Sørensen

 

Ungdomsskoleråd

Følgende repræsentanter er valgt af de andre unge til at arbejde for udvikling og forbedring af Ungdomsskolens fritidsundervisning i sæson 2018/19:

Dilara Kuzucu
Debat, Juniortræner, Matematik

Freja R. A. Hermansen
Selvforsvar, Guitar, Thaiboksning

Milan Osiagoh
Musical, Debat, Matematik

Jonathan Lanther
Kreativt Foto

Mamoon Shah
Det Sunde Liv

Nikita Kjær
Debat, Spansk, Ungdomsskolebestyrelsen

 

Ledige stillinger

Psykolog, pædagog, socialrådgiver eller lignende til timelønnet stilling.

 

”Det sikre rum” er en idé udformet af unge, der efterspørger et rum, hvor introverte og eventuelt ensomme unge kan få hjælp til at indgå i relationer med hinanden og andre. Det er unge, der beskriver sig selv som værende udenfor i deres almindelige hverdag og som har det svært ved at indgå i nye relationer.

 

Som den voksne skal du kunne facilitere sammenhold og udvikling for en gruppe på 8-12 unge i alderen 13-17 år, som mødes en hverdagsaften om ugen. Der er plads for idéudvikling og vokseværk i takt med de unges behov.

 

Du skal selvfølgelig have relevant uddannelse og erfaring med målgruppen.

 

”Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.”

Sådan lyder formålsparagraffen i Ungdomsskoleloven og ”Det sikre rum” vil blive et af de over 40 forskellige ungetilbud i Høje-Taastrup Ungdomsskole.

 

Ansættelse ifølge overenskomst for lærere i Ungdomsskolen, dvs. at lønnen er på 330 kr. i timen pr. undervisningstime (=klokketime), hvilket inkluderer forberedelse. Ungdomsskolen ligger i Taastrup, i gangafstand fra Taastrup station, hvor linje B stopper.

 

Hanne Tjessem, Viceungdomsskoleleder

Mail: hannetj@htk.dk / Kontor: 43352805 /Mobil: 41218101 /

 

Undervisningsjob

Vi modtager gerne uopfordrede ansøgning med forslag til hold i Ungdomsskolens almenundervisning. Det bedste tidspunkt for disse ansøgninger er april/maj, hvor vi begynder at planlægge næste sæson.

Om os


Har du et spørgsmål?

Kontakt Os >