Vores formål

Formålsparagraffen i Lov om Ungdomsskoler siger:

”Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.”

Dette udmønter vi på forskellige måder i vores almenundervisning og heltidsundervisning.

 

Almenundervisning

Almenundervisningen bliver også kaldt fritidsundervisning, fordi det er al den undervisning, vi tilbyder i de unges fritid. Alle kommunens unge mellem 13 år/7. klasse og 18 år kan benytte sig af dette gratis tilbud, som består af ekstra undervisning i skolefag og undervisning i fag og aktiviteter, man ikke finder i skolen eller det lokale foreningsliv. Sæsonen kører fra september til april. Har du ønsker eller forslag til emner, vi bør tilbyde undervisning i, så hører vi meget gerne fra dig!

Leder for almenundervisningen:
Hanne Tjessem, hanneTj@htk.dk, 43 35 28 05

 

Heltidsundervisning

Heltidsundervisningen er et skoletilbud, der er målrettet unge, der af forskellige grunde har haft det vanskeligt i deres skolekarrierer. I ungdomsskolens heltidsundervisning kan de afslutte deres grundskole med afgangsprøver i dansk, matematik og engelsk – enkelte også i tysk og fysik/kemi.
Heltidsundervisningen har fokus på det faglige læringsmiljø, de unges ungdomsuddannelsesvalg, et udvidet forældresamarbejde samt tæt samarbejde med sagsbehandlere, kontaktpersoner og PPR gennem netværksmøder og kontinuerlige elevsamtaler.
Vi samarbejder også med UU-vejleder, sundhedsplejerske, misbrugskonsulent, SSP og lokalpolitiet (præventivt forebyggende samarbejde).

Leder for heltidsundervisningen:
Per Vafai-Blom, PerVaf@htk.dk, 43 35 28 03

 

Bestyrelse

Repræsentant for arbejdsmarkedets parter, arbejdstagerside
Søren Grøn (formand)

Forældrerepræsentant:
Vakant

Byrådsmedlem
Kurt Scheelsbeck (C)

Byrådsmedlem
Sabah Abid (A)

Repræsentant for arbejdsmarkedets parter, arbejdsgiverside
Chantall Johanson

Forældrerepræsentant:
Jan Jakobsen

Medarbejderrepræsentant
Torben Sørensen

Ungerepræsentant
Ada Ronja Yildiz

Ungerepræsentant
Milan Osiagoh

 

 

Ungdomsskoleråd

Kontakt Ungdomsskolerådet på  ungdomsskoleraadet@minungdomsskole.dk

Følgende repræsentanter er valgt af de andre unge til at arbejde for udvikling og forbedring af Ungdomsskolens fritidsundervisning i sæson 2019/20 (valg til sæson 2020/2021 sker i uge 44):

Ada Ronja Yildiz
Engelsk, Do Good/Feel Good, Science for sjov, Fantastiske Kager

Bita Mohammadi
Tysk, Koreansk

Dana Osiagoh
Styling, Dance Mix

Jasin Rahimi
Engelsk, Dansk, Matematik

Kasper Dalsgaard
Dialog, debat og politik, Strategi- og rollespil, Fantastiske Kager

Nami Mehrdad
Spansk, Matematik

 

Ledige stillinger

Vi modtager altid uopfordrede ansøgninger med forslag til konkrete hold (få timer om ugen, aftentimer). Bedste timing er i april/maj.

Om os


Har du et spørgsmål?

Kontakt Os >