Vores formål

Formålsparagraffen i Lov om Ungdomsskoler siger:

”Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.”

Dette udmønter vi på forskellige måder i vores almenundervisning og heltidsundervisning.

 

Almenundervisning

Almenundervisningen bliver også kaldt fritidsundervisning, fordi det er al den undervisning, vi tilbyder i de unges fritid. Alle kommunens unge mellem 13 år/7. klasse og 18 år kan benytte sig af dette gratis tilbud, som består af ekstra undervisning i skolefag og undervisning i fag og aktiviteter, man ikke finder i skolen eller det lokale foreningsliv. Sæsonen kører fra september til april.

Leder for almenundervisningen:
Hanne Tjessem, hanneTj@htk.dk, 43 35 28 05

 

Heltidsundervisning

Heltidsundervisningen er et skoletilbud, der er målrettet unge, der af forskellige grunde har haft det vanskeligt i deres skolekarrierer. I ungdomsskolens heltidsundervisning kan de afslutte deres grundskole med afgangsprøver i dansk, matematik og engelsk – enkelte også i tysk og fysik/kemi.
Heltidsundervisningen har fokus på det faglige læringsmiljø, de unges ungdomsuddannelsesvalg, et udvidet forældresamarbejde samt tæt samarbejde med sagsbehandlere, kontaktpersoner og PPR gennem netværksmøder og kontinuerlige elevsamtaler.
Vi samarbejder også med UU-vejleder, sundhedsplejerske, misbrugskonsulent, SSP og lokalpolitiet (præventivt forebyggende samarbejde).

Leder for heltidsundervisningen:
Per Vafai-Blom, PerVaf@htk.dk, 43 35 28 03

 

Bestyrelse

Repræsentant for arbejdsmarkedets parter, arbejdstagerside
Søren Grøn (formand)

Forældrerepræsentant:
Flemming Andersen (næstformand)

Byrådsmedlem
Kurt Scheelsbeck (C)

Byrådsmedlem
Sabah Abid (A)

Repræsentant for arbejdsmarkedets parter, arbejdsgiverside
Chantall Johanson

Forældrerepræsentant:
Jan Jakobsen

Medarbejderrepræsentant
Torben Sørensen

Ungerepræsentant
Nikita Kjær (Almenundervisningen)

Ungerepræsentant
Vakant

 

Ungdomsskoleråd

Følgende repræsentanter er valgt af de andre unge til at arbejde for udvikling og forbedring af Ungdomsskolens fritidsundervisning i sæson 2018/19:

Dilara Kuzucu
Debat, Juniortræner, Matematik

Freja R. A. Hermansen
Selvforsvar, Guitar, Thaiboksning

Milan Osiagoh
Musical, Debat, Matematik

Jonathan Lanther
Kreativt Foto

Silas Kyhl
Digital Tegning

Kasper Dalsgaard
Strategispil, Fantastiske Kager og Digital Tegning

Nikita Kjær
Debat, Spansk, Ungdomsskolebestyrelsen

 

Ledige stillinger

DEMOKRATIMEDARBEJDER

Vi søger lige nu en demokratimedarbejder 15-20 timer om ugen. Ansøgningsfrist 4. marts.  Se annoncen her

 

UNDERVISERE få timer om ugen

Lønnen er på 330 kr. pr. undervisningstime, da vi forventer at du bruger tid på forberedelser. Sæsonen slutter til påske. Mulighed for fortsættelse efter sommerferien. Interesserede kan skrive til Hanne på hannetj@htk.dk.

 

Trommelærer 1,5-2 timer om ugen

En lille gruppe unge vil gerne lære at spille trommer. Kan du lære dem det?

 

Science

Vi søger en underviser til at udvikle et eller flere forløb indenfor teknologi og videnskab. Fortæl, hvad du kan byde på, så tager vi en snak om mulighederne.

 

Undervisningsjob i næste sæson

Vi modtager gerne uopfordrede ansøgning med forslag til hold i Ungdomsskolens almenundervisning sæson 2019/20. Det bedste tidspunkt for disse ansøgninger er april/maj, hvor vi begynder at programlægningen.

Om os


Har du et spørgsmål?

Kontakt Os >