Ungdomsskolen & Linie 10 består af 5 afdelinger:

Fritidsundervisning, Linie 10, Heltidsundervisning, et nyt udskolingstilbud og Dagskolen:

 

Fritidsundervisning

Fritidsundervisningen er al den undervisning, vi tilbyder i de unges fritid. Alle kommunens unge mellem 13 år/7. klasse og 18 år kan benytte sig af dette gratis tilbud, som består af ekstra undervisning i skolefag og undervisning i fag og aktiviteter, man ikke finder i skolen eller det lokale foreningsliv. Sæsonen kører fra september til april. Har du ønsker eller forslag til emner, vi bør tilbyde undervisning i, så hører vi meget gerne fra dig!

Leder for fritidsundervisningen:
Hanne Tjessem, HanneTj@htk.dk, Kontor 43 35 28 05, Mobil 41218101

 

Linie 10

Linie 10 er Høje-Taastrup Kommunes 10.-klassecenter, hvor alle kommunens 10. klasser er samlet.  Vi har også mange elever fra andre kommuner. Læs mere her: LINIE 10 (aula.dk). Linie 10 holder til på Parkvej 76B, 2630 Taastrup

Leder for Linie 10:
Carsten Juhler, carstenju@htk.dk

 

Heltidsundervisning

Heltidsundervisningen er et skoletilbud, der er målrettet unge, der af forskellige grunde har haft det vanskeligt i deres skolekarrierer. I ungdomsskolens heltidsundervisning kan de afslutte deres grundskole med afgangsprøver i dansk, matematik og engelsk – enkelte også i tysk og fysik/kemi.
Heltidsundervisningen har fokus på det faglige læringsmiljø, de unges ungdomsuddannelsesvalg, et udvidet forældresamarbejde samt tæt samarbejde med sagsbehandlere, kontaktpersoner og PPR gennem netværksmøder og kontinuerlige elevsamtaler. Heltidsundervisningen holder til på Parkvej 76B, 2630 Taastrup

Leder for heltidsundervisningen:
Carsten Juhler, Carstenju@htk.dk

 

Nyt udskolingstilbud og Dagskolen

Info kommer.

Adresse: Taastrupgårdsvej 12, 2630 Taastrup

Leder: Per Vafai-Blom, pervaf@htk.dk

 

Bestyrelsen

Repræsentant for arbejdsmarkedets parter, arbejdstagerside
Søren Grøn (3F), formand

Repræsentant for arbejdsmarkedets parter, arbejdsgiverside
Jan Jakobsen 

Byrådsmedlem
Kurt Scheelsbeck (K)

Byrådsmedlem
Anne Mette Bak (S)

Repræsentant for ungdomsuddannelse
Vibeke Pakkenberg (Roskilde Tekniske Skole)

Repræsentant for Kommunens Borger- og Arbejdsmarkedscenter
Lars Skov, næstformand

Medarbejderrepræsentant Ungdomsskolen
Torben Sørensen

Medarbejderrepræsentant Linie 10
Lone Brandel

Elevrepræsentant Ungdomsskolen Fritid
Kasper Dalsgaard

Elevrepræsentant Ungdomsskolen Heltid
Vakant

Elevrepræsentant Linie 10
Vælges i august

Forældrerepræsentant Ungdomsskolen
Vakant

Forældrerepræsentant LINIE 10
Vakant

Ny bestyrelse konstitueres hvert 4. år i forbindelse med valg til kommunalbestyrelsen.

 

Ungdomsskolerådet

Ungdomsskolerådet i denne sæson består af: Kasper, Alex/Thea, Elisabeth, Solomon, Alayna, Dristi, Sreenija, Benjamin og Dagmara.

De er i alderen 13 til 18 år, fra 7 forskellige skoler og 19 forskellige hold. Kun 2 har været med i ungdomsskolerådet før og 3 andre har været velkomstguider.

Kontakt Ungdomsskolerådet på  ungdomsskoleraadet@minungdomsskole.dk

 

 

 

Om os


Har du et spørgsmål?

Kontakt Os >