Vores formål

Formålsparagraffen i Lov om Ungdomsskoler siger:

”Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.”

Dette udmønter vi på forskellige måder i vores almenundervisning og heltidsundervisning.

 

Almenundervisning

Almenundervisningen bliver også kaldt fritidsundervisning, fordi det er al den undervisning, vi tilbyder i de unges fritid. Alle kommunens unge mellem 13 år/7. klasse og 18 år kan benytte sig af dette gratis tilbud, som består af ekstra undervisning i skolefag og undervisning i fag og aktiviteter, man ikke finder i skolen eller det lokale foreningsliv. Sæsonen kører fra september til april. Har du ønsker eller forslag til emner, vi bør tilbyde undervisning i, så hører vi meget gerne fra dig!

Leder for almenundervisningen:
Hanne Tjessem, hanneTj@htk.dk, Kontor 43 35 28 05, Mobil 41218101

Se program for 2021/2022 her

 

Heltidsundervisning

Heltidsundervisningen er et skoletilbud, der er målrettet unge, der af forskellige grunde har haft det vanskeligt i deres skolekarrierer. I ungdomsskolens heltidsundervisning kan de afslutte deres grundskole med afgangsprøver i dansk, matematik og engelsk – enkelte også i tysk og fysik/kemi.
Heltidsundervisningen har fokus på det faglige læringsmiljø, de unges ungdomsuddannelsesvalg, et udvidet forældresamarbejde samt tæt samarbejde med sagsbehandlere, kontaktpersoner og PPR gennem netværksmøder og kontinuerlige elevsamtaler.
Vi samarbejder også med UU-vejleder, sundhedsplejerske, misbrugskonsulent, SSP og lokalpolitiet (præventivt forebyggende samarbejde).

Leder for heltidsundervisningen:
Per Vafai-Blom, PerVaf@htk.dk, 43 35 28 03

 

Bestyrelse

Repræsentant for arbejdsmarkedets parter, arbejdstagerside
Søren Grøn (formand)

Repræsentant for arbejdsmarkedets parter, arbejdsgiverside
Chantall Johanson

Byrådsmedlem
Kurt Scheelsbeck (C)

Byrådsmedlem
Sabah Abid (A)

Forældrerepræsentant:
Jan Jakobsen

Forældrerepræsentant:
Vakant

Medarbejderrepræsentant
Torben Sørensen

Elevrepræsentant
Kasper Dalsgaard

Elevrepræsentant:
Vakant

Ny bestyrelse konstitueres hvert 4. år ifbm. kommunalbestyrelsen.

 

Ungdomsskoleråd

Kontakt Ungdomsskolerådet på  ungdomsskoleraadet@minungdomsskole.dk

Følgende repræsentanter er valgt af de andre unge til at arbejde for udvikling og forbedring af Ungdomsskolens fritidsundervisning i sæson 2021/2022:

Kasper Dalsgaard
Cosplay, LGBT+ Fællesskabet, Ungdomsskolebestyrelsen

Carla Kokholm Flarup
Escape Room, Psykologi, Cosplay, Minecraft og LGBT+ Fællesskabet

Hamza Zahid
Matematik, Dansk, Tysk

Lasse Due Hvillum
Escape Room, Digital Tegning, Ukulele, MakerSpace

Dagmara Oliwia Krawczyk
Matematik, Psykologi, Russisk, Trommer, Svømning

Ahmad Din Abdul Razzaq
Matematik, Selvforsvar, Tysk, Science for sjov, Thaiboksning

Aksel Frost Olin
Spiludvikling i Unity, Tysk, Cosplay, Strategi- og rollespil, LGBT+ Fællesskabet, Heltidsundervisningen

Juan Pablo Onieva Delgado
Tysk, El-klaver, Linie10

 

Ledige stillinger

April-maj er et godt tidspunkt for uopfordrede ansøgninger til timelønnede stillinger som underviser i fritidsundervisningen (holdene ligger på hverdage efter 16.00). Se opslaget her

Til den nye sæson mangler vi pt. kun undervisere til styrketræning, svømning og Dansk som 2. sprog.

Om os


Har du et spørgsmål?

Kontakt Os >